İTÇ-2017 V. ÇALIŞTAY SONUÇ RAPORU

«« SONUÇ RAPORU »»TEŞEKKÜR

TARİH: 24.10.2017

Değerli Akademisyenler, Araştırmacılar, Sanayiciler, Katılımcılar, Öğrencilerimiz;

23 Ekim 2017 tarihinde İleri Teknolojiler V. Çalıştayı (İTÇ-2017) katılımınızla gerçekleştirilmiştir.  Faaliyetin raporlaması yapılacak ve Çalıştay “Bildiri Özet Kitabı” ile “Bildiri Kitabı” adreslerinize gönderilecektir. Çalıştayda sunulan teknik ve stratejik öneme haiz görüşleriniz dikkatle not alınmış olup, ilgili makamlara sunulacaktır. Faaliyetin bilimsel hasılasının çok önemli olduğundan emin olabiliriz.

Tiflis’ten Edirne’ye kadar uzanan bir coğrafya’dan çalıştaya teşrif eden Sn. Akademisyenlere, sanayicilere, değerli katılımcılara emekleriniz için çok teşekkür ederim. Hepinizin sağlıkla evinize dönmüş olmanızı dilerim. Davetli konuşmacılar, bildirili katılımcılar, sanayiciler, organizasyona katkıda bulunan öğrenciler, dinleyiciler çalıştayın bilim, teknik ve sosyal dayanışma ruhuna önemli katkı sağlamışlardır.  Hepinizin emeklerinize, bilimsel desteklerine, hizmetlerinize çok teşekkür ederim.

Bu işi organize eden; Çalıştay Bşk. 1. Yardımcısı Öğretim Görevlisi N. Murat Koray’a, Çalıştay Bşk. 2. Yardımcısı Uzman Yusuf Fuat Gülver’e, faaliyetin koordinatörü olan araştırma görevlileri Oğuz Susam’a, Batuhan Atasoy’a, Tayfun Azrak’a, bütün öğrencilerimize ve sekreterya’da görevli İlayda Sirkecioğlu’na, Beyza Akyol’a teşekkür ederim.

Faaliyetin organizasyonunda Piri Reis Üniversitesi’nden görev alan idari ve teknik personelimize, diğer üniversitelerden görev alan ve faaliyete katkı sağlayan değerli personele ve katılımcılara teşekkür ederim. Bu faaliyete ev sahipliği yapan Piri Reis Üniversitesi Rektörlüğü’ne ve faaliyete destek veren Temel Bilimler Araştırma Vakfı Başkanlığı’na teşekkür ederim. Bir başka bilim şenliğinde buluşmayı diler, saygılarımı sunarım.

Prof. Dr. Yük. Müh. M. Oktay ALNIAK
İTÇ-2017 Bşk.

Konferans ve Bildiri Teslim Tarihleri

Konferans ve Bildiri Teslim tarihleri 15 Ekim 2017 tarihine uzatılmıştır.

Değerli Katılımcılar;

23 Ekim 2017 tarihini merakla bekliyoruz. Katılım güzel. Her zamanki gibi mükemmelsiniz, çalışmalarınızı çok takdir ediyoruz. Verilen emek zayi olmaz...

Sizden ricamız konferans ve bildiri metinlerini 15 Ekim 2017 tarihine kadar göndermenizdir. Matbaa ile mutabakatımız gereği, bu tarihten sonra gelen metinlerin basımı mümkün olamayacaktır.

Selam, sevgi ve saygılarımı sunarım.

İTÇ-2017 PROGRAM

Sayın Katılımcılar, Değerli Hocalarım;

İleri Teknolojiler Çalıştayı Tasarı Programı EK'tedir.

23 EKİM 2017 tarihinde bu programa göre bir günlük çalışma yapılacaktır. Açılış oturumunda 2 sanayici, 11 akademisyen değişik konularda kısa bilgi vereceklerdir. Paralel oturumlarda 27 bildirili katılımcı tarafından sunum yapılacaktır. Kapanış oturumunda dokuz akademisyen profesörün ve dinleyicilerin değerlendirme yapacakları bir platform oluşturulmuştur. Her oturumda kısa soru-cevap periyodu olacaktır.

Faaliyeti, programı, konuları, sosyal aktiviteleri bilginize sunarım.
Değerli Katılımcı makamların bilgisine ve uygun görüşlerine sunarım.

Bir günlük bilimsel toplantıya teşrifinizi dilerim.
Saygılarımla.

«« İTÇ 2017 PROGRAM »»

İTÇ BİLDİRİ

Değerli Arkadaşlar;

İleri Teknolojiler V. Çalıştayı 23 Ekim 2017 tarihinde Piri Reis Üniversitesi'nde gerçekleştirilecektir.

WEB adresi: http://www.itc.org.tr Yazışma ve bildiri gönderme adresi: itc@itc.org.tr

Özet Gönderme: 28. 08.2017, Bildiri Gönderme: 28.09.2017

Aşağıdaki konularda bildirili katılımınızı dilerim. 1. Makine, Malzeme, Tasarım 2. Elektrik, Elektronik, Bilgisayar 3. Denizcilik Teknolojileri 4. İleri Teknolojiler Yönetişimi

Beşinci defa gerçekleşen çalıştay sizin emeklerinizle geleneksel bir yapı kazanmıştır. Katılımcılara "Katılım, Teşekkür, Onur belgeleri" bu yıl da verilecektir. İnternetten bu konuda bilgi alabilirsiniz.

Bilim uygarlık ve insanlık için vardır. Katılım ücretsizdir. Geçen yıllardan katılan saygın müdavimlerin bu yıl da teşrifinizi dilerim. Yeni katılımcılar beklenmektedir. ISBN li Kitap hazırlanmaktadır. Davetli konuşmacılar Tuzla'ya bekleniyorsunuz.

Selam, sevgi ve saygılarımı arz ederim.

Prof. Dr. Yük. Müh. M. Oktay ALNIAK (İTÇ-2017 Bşk.)

İTÇ 2017

Tarih: 05.04.2017
KONU: İleri Teknolojiler V. Çalıştayı Hk.
SAYI: (İTÇ-2017) - 001                                                                                   
                        
                                
 İlgili Makama / Personele,

  1. İleri Teknolojiler Çalıştayı (İTÇ); 2010, 2011, 2012 ve 2014 yıllarında BAU, KOÜ, GYTE, İKÜ koordinasyonuyla ve 30 üniversiteden bilim insanlarının katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Bu faaliyete üniversitelerden öğretim üyeleri, sanayiciler ve öğrenciler bilimsel çalışmalarıyla katılmıştır. Faaliyetin amacı bilime destek vermek ve genç araştırmacıları teşvik etmektir. Her çalıştaydan sonra faaliyetleri özetleyen sonuç raporları ve çalıştay bildiri kitapları ilgili makam ve üniversitelere gönderilmiştir.
  2. Faaliyete ortalama 100 bilim insanı, 50 sanayici, 50 öğrenci katılmaktadır. Faliyet TÜBİTAK tarafından desteklenmekte, yurt dışından ve yurt içinden davetli konuşmacılar çalıştaylara bilimsel destek sağlamaktadır.
  3. İleri Teknolojiler V. Çalıştayının Piri Reis Üniversitesi koordinatörlüğünde; Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlükleri’nin katılımıyla, 23 Ekim 2017 tarihinde, saat 09.00 - 17.00 arasında Piri Reis Üniversitesi’nde yapılması planlanmıştır. Faaliyet bütün üniversitelerin ve sanayicilerin katılımına açık olup, kayıt yaptırmak gerekmektedir.
  4. Faaliyet, açılış merasimini müteakip; 1. Makine, tasarım ve malzeme teknolojileri, 2. Elektrik, elektronik, bilgisayar teknolojileri, 3. Denizcilik teknolojileri, 4. Arge ve teknoloji yönetişimi alanlarında bilimsel bildirilerin sunulmasıyla sürdürülecektir.
  5. İTÇ-2017 faaliyeti kapsamında; sanayiciler, ekonomistler ve bilim insanları arasında bilgi mübadelesi yapılması, ileri teknolojiler ve girişimcilik konularının geliştirilmesi, yeni projeler ve patent üretilmesi amaçlanmaktadır.
  6. Piri Reis Üniversitesi Rektörlüğü’nde; 23 Ekim 2017 tarihinde, saat: 09.00 - 17.00 arasında gerçekleştirilecek İTÇ-2017 faaliyetine katılım hususunda ilgililerin bilgilendirilmelerini arz ederim.  

 

Prof. Dr. M. Oktay ALNIAK
İTÇ - 2017 Başkanı
moalniak@pirireis.edu.tr (0216 58 00 50 / 1744)

Temas Noktaları:
Başkan Yardımcısı Öğretim Görevlisi N. Murat Koray: nmkoray@pirireis.edu.tr 0216 581 00 50 / 1642
Başkan İkinci Yardımcısı Uzman Yusuf Fuat Gülver: yfgulver@pirireis.edu.tr 0216 581 0050 / 1783
Araştırma Görevlisi Mehmet Sarı: msari@pirireis.edu.tr 0216 581 00 50 / 1785
Araştırma Görevlisi Oğuz Susam: osusam@pirireis.edu.tr 0216 581 00 50 / 1625
Araştırma Görevlisi Batuhan Atasoy: batasoy@pirireis.edu.tr 0216 581 00 50 / 1786
e-mail yazışma adresi: itc@itc.org.tr
Web adresi: http://www.itc.org.tr
Adres: Piri Reis Üniv. Postane Mah. Manastır Cad. Eflatun sok. No:8 34940 Tuzla/İstanbul