İTÇ 2014 SONUÇ RAPORU

SAYI: İTÇ 2014 - 006
TARİH: 12.12.2014

KONU: IV. İleriTeknolojiler Çalıştayı (İTÇ-2014) Sonuç Raporu


İLGİ: İTÇ-2014 Başkanlığı’nın 22.09.2014 tarihli çalıştaya davet yazıları

İLGİ ile bildirilen IV. İleri Teknolojiler Çalıştayı(ITC-2014) 14-15-16 Ekim 2014 tarihlerinde

İstanbul’da yapılmıştır. Faaliyete ilişkin bilgi aşağıdadır.

Bahçeşehir Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, İstanbul Kültür Üniversitesi ve Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlükleri ile Bilge Adamlar Stratejik Araştırmalar Merkezi (BİLGESAM) tarafından organize edilen, IV. İleri Teknolojiler Çalıştayı 14-15-16 Ekim2014 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. 14 Ekim saat 10.30 da Bahçeşehir Üniversitesi’nde başlayan faaliyet 15-16 Ekim 2014 tarihlerinde TÜYAP Uluslararası fuarcılık ve kongre merkezinde sürdürülmüş ve 15 Ekim 2014 saat 13.00 da sona ermiştir.

Çalıştayın birinci gününde Bahçeşehir Üniversitesi’nde Rektör Prof.Dr. Şenay Yalçın tarafından İleri Teknolojiler konusunda yapılan açılış konuşmasıyla çalıştay faaliyeti başlatılmıştır. İkinci ve üçüncü günlerde TÜYAP MAKTEK Avrasya fuarında eşzamanlı sektörel ve bilimsel oturumlar gerçekleştirilmiştir.

Makine tasarımı, yazılım, enerji ve malzeme konularında sunulan araştırmalar çalıştayda müzakere edilmiştir. “Makine imalatı ve takım tezgahları” konusunda Kanada’dan Prof.Dr. Yusuf Altıntaş ve “Mühendislik Yönetimi ve Liderlik” konusunda ABD’den Prof.Dr.David J.Sumanth çalıştaya katılmışlardır. Açılış platformlarında davetli konuşmacı olarak Prof.Dr. KenanTaş Tarafından “Matematiğin Uygulamaları”, Prof.Dr. Arsev Eraslan tarafından “Havacılık Yazılımları”, Yüksek Mühendis Oğuz Türkyılmaz tarafından “Türkiye’nin 2014 Yılı Enerji Görünümü”, Prof.Dr. Hasret Çomak tarafından “Kocaeli Üniversitesi’nde Eğitim ve Teknoloji Faaliyetleri”, Prof.Dr. AliGüngör tarafından “Fizik ve İleri Teknoloji Uygulamaları” konularında konferanslar verilmiştir. Kocaeli Üniversitesi’nden ve Bahçeşehir Üniversitesi’nden çalıştaya öğrenci katılımı sağlanmıştır. Çalıştay Başkanı, faaliyeti organize eden üniversitelerin temsilcileri ve BİLGESAM Başkanı Doç.Dr. Atilla Sandıklı tarafından ileri teknolojiler hakkında değerlendirmeler yapılmıştır.

Çalıştayda 52 bildiri verilmiştir. Faaliyeti 230 öğrenci takip etmiştir. Faaliyetin programı EK’tedir. Çalıştay sonunda basılacak “Bildiri Kitabının” üniversitelere ve ilgili kurumlara gönderilmesi planlanmıştır.

TÜYAP’ın bilimsel ve kurumsal desteği çalıştayın gerçekleştirilmesine önemli katkısağlamıştır. Davetli konuşmacı olarak katılan bilim insanı ve sektör temsilcilerinin çalışmalarıyla faaliyet bilimsel ve sektörel alanlarda ileri teknolojiler platformuna dönüşmüştür. Bu çalıştayda,üniversite sektör işbirliğinin gelişen teknoloji ile daha etkin ve verimli düzeye çekilmesi teşvik edilmiştir. Genç bilim insanlarının konuya ve teknolojiye göstermiş oldukları ilgi takdirle karşılanmıştır. Toplantıya katılanlara geleneksel bir değer kazanan İTÇ belgeleri verilmiştir. Bildiri kitabında yer alan araştırma makalelerinin, 2014 yılının eniyi çalışmalarından bir demet olduğu değerlendirilmiştir. Kütüphanelerde yeralması ve istifade edilmesi amacıyla üniversitelere dağıtımı planlanmıştır. Bildiri Kitabı’nın üniversitelerde öğretim üyeleri, lisansüstü öğrencileri tarafından incelenmesi ve sanayicilerin bu kitapta yer alan araştırma konularına ve yazarlara ulaşması amacıyla kitap özenle hazırlanmaktadır.


V. İleri Teknolojiler Çalıştayı’nın daha kapsamlı ve uluslararası bir platformda 2016 yılında MAKTEK Avrasya Fuarı ile beraber yapılmasına karar verilmiştir. Arz ederim.


M. OktayALNIAK Prof. Dr. Yük. Müh.

IV. İleriTeknolojiler Çalıştayı Başkanı
EKLER:

EK-A: Çalıştay Programı
EK-B: Davetli ve Bildiri Konuşmacılar
EK-C: Katılım Sağlayan Üniversite ve Kurumlar
EK-D: Belgelendirme Listesi
EK-E: Çalıştay Genel Kurulu Listesi

 

DAĞITIM: Gereği:
YÖK Başkanlığı

TÜBİTAK Başkanlığı
Türkiye BilimlerAkademisi Bşk.lığı

KATILIM SAĞLAYAN ÜNİVERSİTELER

Bahçeşehir Üniversitesi Boğaziçi Üniversitesi Çankaya Üniversitesi Gazi Üniversitesi

GebzeYüksekTeknoloji Enstitüsü

Gedik Üniversitesi

İstanbul Kültür Üniversitesi İstanbul Ticaret Üniversitesi İstanbul Üniversitesi Karabük Ünivesitesi

Kocaeli Üniversitesi Marmara Üniversitesi Niğde Üniversitesi Pamukkale Üniversitesi Sakarya Üniversitesi

Süleyman Demirel Üniversitesi

TheUniversity Of Miami

TheUniversity British Of Columbia CANADA

Bilgi:

Başbakanlık

Milli Eğitim Bakanlığı

Milli Savunma Bakanlığı

Bilim, Sanayi veTeknoloji Bakanlığı

Enerji veTabii Kaynaklar Bakanlığı Sağlık Bakanlığı

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı

HarpAkademileri Komutanlığı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Adnan Menderes Üniversitesi

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi

Anadolu Üniversitesi

Ardahan Üniversitesi

Atatürk Üniversitesi

Balıkesir Üniversitesi

Başkent Üniversitesi

Beykent Üniversitesi

Bilkent Üniversitesi

Bülent Ecevit Üniversitesi

Celal Bayar Ünivesitesi Cumhuriyet Üniversitesi

Çağ Üniversitesi

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi

Deniz Harp Okulu Komutanlığı

Doğuş Üniversitesi

Dokuz Eylül Üniversitesi Dumlupınar Üniversitesi

Ege Üniversitesi

Erciyes Üniversitesi

 

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR:

TÜYAP A.Ş. TİAD Başkanlığı

METGEM Başkanlığı

MAKTEKAvrasya Fuarcılık Başkanlığı

AKADEMİ Endüstri Mak. Tic. Ştd.

ANADOLU PLAZMA Teknoloji Merkezi

INTER GLOBALCARGO

KUTLUSAN A.Ş.

ÖZKA Tic. Şti.

 

Bilgi:

Eskişehir Ünivesitesi, Fırat Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Gazikent Üniversitesi, Gediz Üniversitesi, Giresun Üniversitesi

Gülhane Askeri Tıp Akademisi

Hakkari Üniversitesi

Harran Üniversitesi

Hava Harp Okulu Komutanlığı

İnönü Üniversitesi

İstanbul Teknik Üniversistesi

Işık Üniversitesi

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kara Harp Okulu Komutanlığı

Karabük Üniversitesi


Bilgi:

Kırıkkale Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi, Muğla Üniversitesi

Namık Kemal Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi

Rize Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Şırnak Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi

YıldızTeknik Üniversitesi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi

İTÇ 2014
DAVETLİ ve BİLDİRİLİ KONUŞMACILAR

EK-B

1
Prof.Dr.ŞenayYalçın

Bahçeşehir Üniversitesi

2
Prof. Dr.Ali Güngör

Bahçeşehir Üniversitesi

3
Prof. Dr. M. OktayAlnıak

Bahçeşehir Üniversitesi

4
Prof. Dr. David J. Sumanth

University of Miami

5
Prof. Dr.Arsev H. Eraslan

Boğaziçi Üniversitesi

6
Prof.Dr.Fevzi Bedir

Süleyman Demirel Üniversitesi

7
Prof.Dr.Metin Gürü
Gazi Üniversitesi
8
Prof.Dr.SavaşDilibal
University ofAkron
9
Prof.Dr.Onuralp Yücel

İstanbul Teknik Üniversitesi

10
Prof.Dr.Mustafa Kurt

Marmara Üniversitesi

11
Prof.Dr.Erhun Kula

Bahçeşehir Üniversitesi

12
Prof.Dr.YusufAltıntaş

University of British Columbia

13
Prof.Dr.KenanTaş

Çankaya Üniversitesi

14
Prof.Dr.KemalAltınışık

Selçuk Üniversitesi

15
Prof.Dr. ÇetinArıkan

İstanbul Üniversitesi

16
Doç.Dr.Adalet Zeren
Kocaeli Üniversitesi
17
Doç.Dr.Nihal Sarıer

İstanbul Kültür Üniversitesi

18
Doç.Dr.Yüksel Kaplan
Niğde Üniversitesi
19
Yrd.Doç.Dr.MuhammetKayfeci

Karabük Üniversitesi

20
Yrd.Doç.Dr.EnbiyaTüredi

Kocaeli Üniversitesi

21
Yrd.Doç.Dr.HakanAtapek
Kocaeli Üniversitesi
22
Yrd.Doç.Dr.Şeyda Polat

Kocaeli Üniversitesi

23
Yrd.Doç.Dr. BoraTimurkutluk
Niğde Üniversitesi
24
Dr.ErkanSeçgin
TÜBİTAK Savunma Sanayi
25
Dr.Ömer Eksik
Kocaeli Malz.Enst.
26
Dr.Müh. Erdal Gamsız
TİAD
27
Dr. İsmailAltuncu

Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fak.

28
Yük. Müh. ZekiAydan
SİEMENS
29

Yüksek Kimyager ÇiğdemTimurkutluk

Niğde Üniversitesi
30

Mak.Müh. İlker Gökay

Pamukkale Üniversitesi

31
Met.Müh.Serdar Gül

Marmara Üniversitesi

32
Met.Müh.Aslan Ünal

Marmara Üniversitesi

33

Öğr.Gör.Azize Gökmen

Bahçeşehir Üniversitesi

34
Öğr.Gör.FeritArtkın

Kocaeli Üniversitesi

35

Öğr.Gör.Gözde Konuk

Gedik Üniversitesi
36
Arş.Gör.MuratEfgan Kibar

Kocaeli Üniversitesi

37
Arş.Gör. Fulya Kahrıman

Kocaeli Üniversitesi

38
Arş.Gör.GülşahAktaş

Kocaeli Üniversitesi

39
Ümran Elmas
TÜBİTAK
40
Ahmet Cihat Kazez
TÜBİTAK Savunma Sanayi
41
Bülent Ünal
TÜYAPBaşkanı
42
Hayrettin Kağnıcı
ÖZKA Genel Müdür
43

MehmetArda Mevlütoğlu

STM Kıdemli Danışman

44
OğuzTürkyılmaz

TMMOB Makine Mühendisleri Odası

45
Mustafa Ceran
İNFORMATİK
46
Yelda Çiftlik
Niğde Üniversitesi
47
Ali RızaAktaş
Gazi Üniversitesi
48

Savaş GüneyliYüksek Lisans Öğr.

Marmara Üniversitesi

Bildirili Katılım Sağlayan Üniversiteler:

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğü, Çankaya Üniversitesi, Gazi Üniversitesi Rektörlüğü, Gedik Üniversitesi Rektörlüğü, İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, Karabük Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü, Marmara Üniversitesi Rektörlüğü, Niğde Üniversitesi Rektörlüğü, Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü, Selçuk Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü, University of Miami, Canada, USA

Yüksekokul Müdürlükleri:

Bahçeşehir Üniversitesi MeslekYüksekokulu Müdürlüğü, Kocaeli Üniversitesi MeslekYüksekokulu Müdürlüğü

Bildirili Katılım Sağlayan Kurumlar:

TÜBİTAK, MMO TİAD, SİEMENS, ÖZKA, İNFORMATİK

Teknik Destek Sağlayan Ev Sahibi Kuruluş:

TÜYAP Uluslararası Fuar İşletmeciliği A.Ş

EK-C

 
 

ÜNİVERSİTE VE KURULUŞUN ADI

 

BİLDİRİ SAYISI

1

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

11
2

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

8
3
TÜBİTAK
3
4

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

2
5

SÜLEYMAN DEMİRELÜNİVERSİTESİ

2
6

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ

2
7
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
2
8
SIEMENS
2
9

THE UNIVERSITYof MIAMI

2
10

TMMOB MAKİNAMÜHENDİSLERİ ODASI

2
11
TİAD
2
12

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

1
13

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ

1
14

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ

1
15
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
1
16

GEDİK ÜNİVERSİTESİ

1
17

KARABÜK ÜNİVERSİSTESİ

1
18
MARMARAÜNİVERSİTESİ
1
19
SAKARYAÜNİVERSİTESİ
1
20
TÜYAP
1
21
ÖZKA
1
22

THE UNIVERSITYBRITISH of COLUMBİACANDA

1
23
INFORMATIK
1
24

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

1
25

BİLKENTTEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ

1
 
TOPLAM
52

 

EK-D

ITC-2014 BELGELENDİRME LİSTESİ


İleri Teknolojiler Çalıştayı Geleneksel Belgelendirme Faaliyetleri Kapsamında; Katılım, Teşekkür, Başarı ve Üstün Başarı Belge ve BeratlarıAlmaya Hak Kazanan Personel Listesi:


BİLİM ÜSTÜN HİZMET BERATI

PROF. DR. ŞENAYYALÇIN, PROF. DR. KENANTAŞ


EĞİTİM ÜSTÜN HİZMET BERATI

PROF. DR.ALİ GÜNGÖR PROF. DR. METİN GÜRÜ AZİZE GÖKMEN


YÖNETİM ÜSTÜN HİZMET BERATI

PROF. DR. HASRET ÇOMAK, DOÇ. DR.ATİLLA SANDIKLI, BÜLENT ÜNAL

DR. MÜH. ERDAL GAMSIZ

YÜK. MÜH. HAYRETTİN KAĞNICI

ONUR BELGESİ

PROF. DR.YUSUF ALTINTAŞ, PROF. DR. DAVİD J. SUMANTH, PROF. DR. ERDOĞAN KÜÇÜKÖNER, PROF. DR. FEVZİ BEDİR, YILDIRAYÖZBİR


ARAŞTIRMAÜSTÜN HİZMETBERATI

DOÇ. DR. Ş. HAKAN ATAPEK, YÜK. MÜH. OĞUZ TÜRKYILMAZ


ÇALIŞTAY BAŞKANLIĞI BERATI

PROF. DR.YÜK. MÜH. M. OKTAYALNIAK

TEŞEKKÜR BELGESİ

PROF. DR. ERHUN KULA, PROF. DR. ÇETİNARIKAN, PROF. DR.ARSEVERASLAN, PROF. DR. HÜSEYİN METİN ERTUNÇ E. TUĞAMİRAL CEMİL ŞÜKRÜ BOZOĞLU DOÇ. DR. NALANTEKİN

DOÇ. DR. NİHALSARIER

YRD. DOÇ. DR. MUHAMMET KAYFECİ YRD. DOÇ. DR. ENBİYATÜREDİ

YRD. DOÇ. DR. ÇETİN KARAKAYA DR.SAVAŞ DİLİBAL

DR. İSMASİLALTUNCU DR. ÖMER EKSİK GÖZDE KONUK SERDAR GÜL

ESRAYILDIRIM ÖZGÜR YURTSEVER MÜCAHİTEGE

AHMETCİHATKAZEZ ALİ RIZAAKTAŞ ASLAN ÜNAL ŞAYENDE YILMAZ ZEKİAYDAN SAVAŞ GÜNEYLİ OĞUZTÜRKYILMAZ ÜMRAN ELMAS İLGE ŞENOYMAK

YÜK. MÜH. HASAN BÜYÜKUTLU MUSTAFACERAN

GÜNAYYEŞİLBAŞ VANER KALAYCIOĞLU İLHAN ERSÖZLÜ


BAŞARI BELGESİ

YRD. DOÇ. DR.ADNAN ÇORUM GÜLSEN KAYADOR

GİZEM GÖKMEN ASLI TOKAÇ ALEVKARAKUŞ BURAK GÜRSES MURATAKBALIK AYHAN SOYLU SERTAÇ DURMAZ


KATILIM BELGESİ KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

(157 ÖĞRENCİ) ABDURRAHİM KIR ABDÜLHADİ KORU ABDÜLHATİM KULUÇLU ABFURRAHMAN ERTUĞRUL AHMETCAN CECELOĞLU AHMETYÖRÜK

ALİ GEDİKLİ ALİ KAYA ALİ PAÇAL

ALPMUSTAFAYAMAN ASLIAVCI ASLIHAN CEYLAN AYHAN IŞIK AYHAN UMUCU AYHAN UMUR AYKUTÇUBUKÇU AYNUR HACIOĞLU AYŞE BARIŞ AYŞEGÜLGÖLEN AYŞENURALP BERKAN KAYA BETÜLAKSU

BİLGE SARIKAYA BİLGENAKTAŞ BULUTYAĞAR BURAK ÖZDİNÇER BÜŞRAAYDOĞAN

BÜŞRACAYMAZOĞLU BÜŞRADARAKLI BÜŞRAGÜNDOĞAN BÜŞRAGÜVEN

BÜŞRAİNANLI CAN KORKMAZ CEM KAAN UĞUR CEMRE FIRAT CİHANALBAYRAK COŞKUNAYDIN

ÇAĞDAŞ ÇAĞLAYAN ÇAĞDAŞTÜMENOĞLU DİLEKYAPRAK GÜZEL EBRU ÖZBEK ELİF ÇAKIR

ELİF GÜRSOY EMRE USTA EMRECANALTINSOY EMRULLAH ÇELİKOL ENES HAVUZ

ERDEMAYYILDIZ ERDİ SAYAR EREN BAYRAKTAR EREN KEPENEK ERHAN BÜKER ERHANCAN COŞKUN ERKAN BÜKER

ESATKARAKAÇAN ESRAÖZER EZGİYILMAZ FAİKYILMAZ FARUK KUMRU FATİH KOÇAK FATİH SULTANAHMETKOÇAK FATİHYILMAZ

FURKAN UMMAN GİZEMAYDEMİR GİZEM KÖSE GİZEMTANÇ GİZEMYILMAZER

GÖKALPBABAYİĞİT GÜLBOĞA GÜLBEN KARAYEL GÜLCEASAY GÜLİZAR ÜN

GÜLŞAH DEMİR GÜLŞEN RABİABAYRAKTAR HAKAN KARACA

HAKAN ÜNAL HANDE ULUS

HARUNYAŞAR KÖSE HASAN ÇIRAK HASAN DOĞAN HÜSEYİN KARAKOÇ HÜSEYİNTEKECİ İLKER SERT

KEMALYÜCE KENAN ERİN KEREM KORKMAZ KEZBAN DURAN KORAYYOKUŞ

KÜBRAKORKMAZER LOKMAN MURATTAŞKIRAN MAHİR DEMİR

MAHMUT YÜCEYURT MAHŞUK BULUT MEHMET KESER MELİH AYDIN MELİS CANGÜNATEŞ MELTEM TETİK

MERT GÜMÜŞTEKİN MERT HANTAL MERVE AKIN MERVE ERKOÇ MERVE KUTLU

MERVE SEZER MERVE YALÇIN MEVLÜDE GÜRLEVİK MİRAÇ AYDIN MUHAMMET GÜNGÖR MUHAMMET ŞENTÜRK

MUHARREM SERHATBOSTANCI MUHARREMYAPICI

MURAT DOĞAN MURAT ÖNSAL MURATHAN GÜZEL MUSTAFA ASLAN MUSTAFA ÖZÇAY MUSTAFA SAKMAK

NAZIM KURTULUŞ YAVUZ NAZLIYAZICI NEFİNE GÜLLÜ NERGİS SARAÇBAŞI NİHAN ÇOPAN

OĞUZ KAAN HANCIOĞLU ONURAKGÜN

ONUR CANYAŞAR ONUR EVREN ONUR MENTEŞE
OYA ÇAĞLAKURDOĞLU OZAN NAKKAŞ
ÖMER AKGÜN ÖMER COŞKUN ÖZGE TÜFEKÇİ ÖZGÜR ZENGİN

ÖZLEM EKSERT RECEP ÇAĞIRAN RIDVAN NAROĞLU SADIK GÖK

SAFA KORKMAZ SELİN TEKDEMİR SENA DİNGİL
SEVDA NAZLI DAMBASAN SEZGİN TAŞDEMİR

SİNEM GÜNEY SENGÜLŞAHİNEL TUĞRULŞENER TUĞÇETÜFEKÇİ TÜRKER ŞEBER UMUR ÇEŞMECİ UYGAR GÜNEŞ VİLDAN PALAZ VOLKAN ŞENOL YAKUPŞAHİN YALÇINATASOY

ZEHRANUR ERDOĞAN

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ( 54 ÖĞRENCİ)
AHMETENDİCAN ALİHAN ILGAZ

ANILBERKİN BAŞSOY ARDAKILAGÖZ AYKUTTARİ

BARANAKGÖL

BARBOROS ZOR BURAKAYGÜN BURAK ÇEVİK BURAK DEMİR BURAK KUŞ CAN BALKAN CAN ERCAN

CELALMUSTAFAYEĞİN DURSUN PARLAK

EMİRYERDEYATAR EMİRHANTÜRÜDÜ EMRE SUBAŞI
ERDEM KARAYAKDAŞLI FAHRİCAN CİNSEL FURKAN ERGİN
FURKANTAŞÇIOĞLU GÖKHAN GÜL GÜRKAN ÇAYCI
İBRAHİMALİHANARDA İBRAHİM NAYMAN MEHMETÖZKAL
MEHMETRECEPYILDIRIM MERİÇ BİLGİ

MERVETÜRKMEN MEVLÜTCAN MAZLUM MUHAMMETALİ BAYRAKTAR MUHAMMETAYDOĞDU MURATCAN SÜSLÜ MUSTAFAACAR

ONUR KİMSESİZ

ONURCAN KAÇAK ORÇUN CAN OYMAK ÖMER MERTKÜÇÜK ÖMER SAMETYILMAZ RIFKI CAN ERCAN SERCAN FIRATORTAKÇI SEYİTHANTEMİZSOY SONERAYDIN

TUNAHAN CEYLAN UĞUR ZİYABATUR UMUTCAN ÜNLÜ

YILMAZ CAN OCAKÇIOĞLU YUSUFTALHAPALA

BİLALAHMETFİLİKÇİ GÖKCAN ŞİMŞEK ERENYILMAZ FURKAN KARAHAN

VEYSEL KÜÇÜKYILMAZ


ÖZEL DAVETLİLER

PROF. ÇETİN BOLCAL

YÜK. MÜH. MEHMET YÜCEL YÜK. MÜH.ALTAYONUR YILDIRAY ÖZBİR


ÇALIŞTAY GENEL KURULU

EV SAHİBİ REKTÖRLÜKLER VE BAŞKANLIKLAR


Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğü

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü

İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğü

GebzeYüksekTeknoloji Enstitüsü Rektörlüğü

Bilge Adamlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanlığı TÜYAP Uluslararası Fuarcılık ve Kongre Merkezi Başkanlığı Takım Tezgahları İş Adamları Derneği Başkanlığı

MAKTEK Avrasya Fuar Organizasyonu Başkanlığı
ORGANİZASYON KURULU

PROF.DR.YÜK. MÜH. M. OKTAYALNIAK- ÇALIŞTAY BAŞKANI PROF. DR.YÜK. MÜH. OKTAYÖZCAN- BİLİM KURULU BAŞKANI DR.YÜK. MÜH. SAVAŞ DİLİBAL- ÇALIŞTAYBAŞKANYARDIMCISI GÜLSEN KAYADOR- KOORDİNATÖR

GİZEM GÖKMEN- ORGANİZAYON SORUMLUSU ALEVKARAKUŞ-TEKNİKYARDIMCI

ASLI TOKAÇ- İDARİYARDIMCI SERTAÇ DURMAZ- GRAFİKTASARIM.


ÇALIŞTAY KOORDİNATÖRLERİ

DOÇ. DR. NALANTEKİN- KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ


YRD. DOÇ. DR.ADNAN ÇORUM- BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ DOÇ. DR. NİHALSARIER- İSTANBULKÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ

YÜK. MÜH.ALİ MURATSOYDAN- GEBZEYÜKSEKTEKNOLOJİ ENST.

EK-E

KAYIT MASASI GÖREVLİLERİ

BENGÜ YILMAZ NESLİHAN KARA TONAY EROL

SALON GÖREVLİLERİ MUHAMMETAYDOĞDU BURAK ÇEVİK

ONUR KİMSESİZ İBRAHİM ALİHAN ARDA FIRAT TOPARLIIV. İleri Teknolojiler Çalıştayı’na katılan davetli konuşmacılara, bildirili katılımcılara, panelbaşkanlarına, genel kurul üyelerine, öğrencilerimize izleyicilere ve bu faaliyetin organizasyonunda yardımcı olan Çalıştay Düzenleme Kurulu’na gösterdikleri gayretlerinden dolayı teşekküreder; sevgi, saygı ve takdirlerimi sunarım.

Prof. Dr. M. Oktay ALNIAK, İTÇ-2014 Başkanı, 11.11.2014