REKTÖRLERE DAVET

T.C. PÎRÎ REİSÜNİVERSİTESİ
Rektörlük

Sayı : 33145098-051.08 05.04.2017
Konu: İleri Teknolojiler V. Çalıştayı

DAĞITIM

İlgi:
a.01.11.2012 tarih, İTÇ-2012, 53 Sayılı Rapor
b.12.12.2014 tarih, İTÇ-2014, 006 Sayılı Rapor

Bilime destek vermek ve genç araştırmacıları teşvik etmek amacıyla, 2010, 2011, 2012 ve 2014 yıllarında; Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul Kültür Üniversitesi’nin koordinasyonu ve 30 Üniversitenin bilim insanlarının yanısıra, sanayici ve öğrencilerin de katılımı ile gerçekleştirilen İleri Teknolojileriler Çalıştayı’nın (İTÇ) beşincisi 23 Ekim 2017tarihinde Pir iReis Üniversitesi (PRÜ) koordinatörlüğünde yapılacaktır. Yapılacak olan İTÇ-2017 çalışma konuları ve ilgili faaliyet; üniversitelerin, kurumların ve kuruluşların katılımına açık olup, web ve yazışma adresi ekte belirtilmiştir. İlgili çalıştay Üniversitemiz Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. M. Oktay ALNIAK Başkanlığında yapılacaktır. Söz konusu çalıştaya ilişkin yazımız ekinde sunulan bilgilerin Üniversitenizde görev yapan akademik personele duyurulması hususunu bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

Prof.Dr.Oral ERDOĞAN
Rektör

Ek:
1- İTÇ-2017 Çalışma Konuları ve Faaliyetin Web ve Yazışma Adresi (1sayfa)
2- Dağıtım Listesi (3 sayfa)