Prof. Dr. Kenan Taş

Prof. Dr. Kenan Taş
KENAN TAŞ

Kişisel Bilgiler: Doğum Tarihi: 31.03.1953

Nüfusa Kayıtlı olduğu Yer: Bor / Niğde

Eğitim: 1976 yılında ODTÜ Matematik Bölümünden mezun oldu. 1978 yılında Hacettepe Üniversitesi Matematik Bölümünde Lisans Üstü (Master), 1981 yılında Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde Doktora öğrenimini tamamladı.

Akademik Görevler: 1994 de British Royal Society bursuyla Leicester Üniversitesinde görev yaptı. 1988 yılında doçent, 1994 yılında profesör oldu. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Matematik Bölümünün kurucu Bölüm Başkanlığı ve Çankaya Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi kurucu Dekanlığı görevlerinde bulundu. 1997-2007 yılları arasında aralıksız olarak Üniversitelerarası Kurul üyeliğinde bulundu. Ayrıca Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Dekan Yardımcısı, Çankaya Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Rektörü olarak görev yaptı.

Halen Çankaya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik-Bilgisayar Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Makaleler ve Kitaplar:

2007 yılında Springer-Verlag yayınevi tarafından basılmış,” Mathematical Methods in Engineering” kitabı, 2004 yılında Springer-Verlag tarafından AIP Conference Proceedings başlığı altında yayınlanmış “ Global Analysis and Applied Mathematics”, Vol. 729 kitabı,

1989, 1996 ve 2007 yıllarında Eskişehir Anadolu Üniversitesi tarafından yayınlanmış ”Soyut Matematik” kitabı,

1990, 1991, 1998, 2008 yıllarında Verso Yayınevi tarafından basılmış “Genel Matematik I, II ve III” kitapları,

1990, 1991, 1996 yıllarında Hitit Yayınevi tarafından basılmış ve İngilizce olarak hazırlanmış “Basic Mathematics I, II, III” kitapları mevcuttur.

Ayrıca 47 tanesi SCI kapsamındaki dergilerde ve 25 tanesi de uluslararası hakemli dergilerde olmak üzere toplam 72 makalenin yazarıdır. Makalelerine SCI dergilerde 213, uluslararası hakemli dergilerde ise 265 olmak üzere toplam olarak 478 kez atıf yapılmıştır. Halen 2 tane Uluslararası derginin Editorial Board üyeliğini yapmaktadır ve bir kez de SCI tarafından taranan A grubu dergilerden “Vibration and Control” dergisinin Guest Editor’ lüğünde bulunmuştur.

Faaliyetler ve Üyelikler: Türk Matematik Derneği üyesidir.

Adres: Çankaya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik-Bilgisayar Bölümü, Eskişehir Yolu 29. Km., Ankara, E-Mail: kenan@cankaya.edu.tr; Tel: 05323158572,