Oğuz TÜRKYILMAZ

1951 Ankara doğumlu.
1973’te ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun oldu.
1973-1976 arasında Etibank’ta çalıştı.
1976-1977 döneminde TMMOB Makine Mühendisleri Odası Genel Merkez Yönetim Kurulunda İkinci Başkan olarak görev aldı ve Oda’da profesyonel yönetici olarak çalıştı.
1977-1980 döneminde TMMOB’de Genel Sekreter Yardımcısı olarak çalıştı.
!982’den bu yana özel sektörde çeşitli kuruluşlarda mühendis ve yönetici olarak çalıştı.
Halen müşavirlik yapıyor.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Enerji Çalışma Grubu Başkanı
Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Üyesi
ODTÜ Mezunlar Derneği Enerji Komisyonu Üyesi
Enerji Ekonomisi Derneği Üyesi

Ulusal ve uluslararası ölçekte çok sayıda bilimsel ve teknik kongrede bildiri sundu, panelist ve oturum yöneticisi olarak görev yaptı.UNDP etkinlik ve projelerinde yer aldı.Bir çok  radyo ve TV programına katıldı.
Anadolu,Bahçeşehir,Başkent,Bilkent,Bülent Ecevit,Dicle,Edirne, İstanbul Teknik,Kocaeli,Marmara,ODTÜ;Osman Gazi,Sabancı,Yıldız Üniversitelerinde konferans ve  seminerler verdi.
Doğal Gaz, Mühendis ve Makina,Ekonomik Forum,Elektrik Mühendisliği,EMO Enerji,Cumhuriyet Enerji Eki,Çevre Mühendisleri Odası ,ODTÜ Mezunlar Derneği,ESM, Insight Turkey  dergilerinde, Birgün gazetesinde,SBF KAYAUM  Planlama Kurultayları kitaplarında yazı ve bildirileri  yayınlandı.Hazırlık çalışmalarını üstlendiği ve yönettiği doğal gaz ve enerji konulu raporlar TMMOB Makina Mühendisleri Odasınca yayınlandı.


Born in Ankara on 1951,graduated from Industrial Engineering Department of Middle East Technical University in June 1973,worked in Etibank during 1973-  1976., as Vice-President in Board of Chamber of Mechanical Engineers during 1976-1977, as Assistant General Secretary in Union  Of   Chambers Of Turkish Engineers And Architects during 1977-1980.
Worked as an engineer, expert, manager and consultant in various private companies since   1982 and presently working as a consultant.
Chairman  Of   Energy Commission Of Chamber Of Mechanical Engineers, Member  Of  Turkish National Committee of World Energy Congress, Member   Of   Energy Commission Of Alumni Organization Of Middle East Technical University, Member of Energy Economy Association.
Presented papers to many national and international  scientific and technical congresses and symposiums and acted as key note speaker, presenter, round table discussion participant in these events, attended various TV and radio programs.
Articles are printed in Natural Gas Journal, Journal of Chamber of Mechanical Engineers, Journal of Chamber of Electrical Engineers, Journal of Chamber of Environmental Engineers, Economic Forum Of Union of Chambers of Trade, Industry and Commerce Stock Markets, Journal Of Alumni Association of METU, Insight Turkey, Perspectives, Energy Supplement of daily Cumhuriyet and daily Birgün as well as Public Management Center of Political Sciences Faculty of Ankara University. Several energy reports prepared and  edited by him are published by Chamber of Mechanical Engineers.