BASIN BÜLTENİ

BASIN BÜLTENİ (26.10.2017)

İLERİ TEKNOLOJİLER 5. ÇALIŞTAYI (İTÇ-2017) PRU’DA YAPILDI

23 Ekim 2017  / Pîrî Reis Üniversitesi /Tuzla Deniz Kampüsü

Bu yıl beşincisi düzenlenen İleri Teknolojiler Çalıştayı; Piri Reis Üniversitesi’nin ev sahipliğinde yapıldı. Pîrî Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oral Erdoğan’ın açılış konuşmasıyla başlayan çalıştayın başkanlığını Pîrî Reis Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. M. Oktay ALNIAK yaptı.

Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oral Erdoğan konuşmasında refah ve medeniyet ilişkisine dikkat çekti. Refah seviyesi arttıkça medeniyetin ille de artmayabileceğini, hatta refah artırımı sırasında yaşanan sert rekabetten dolayı medeniyetten uzaklaşılabileceğini dile getirdi. “Refah seviyesi sürekli artan ülkeler yükselirken mutlaka başka diğer ülkeleri küçültür. Türkiye de medeniyet-refah çelişkisinin yarattığı sorunlara gebedir. Ancak hem refah hem de medeniyete dürüstlükle ulaşılabilir. Bilim de dürüstlüktür. İnsanların bilime verdiği değer arttıkça bu sorunlardan kurtulabiliriz.” diye sözlerine devam etti.

Tuzla Belediye Başkanı ve Türkiye Temel Bilimler Araştırma Vakfı Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ali Reisoğlu, Tuzla İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Aydın Bora da çalıştaya katıldı. Dr. Şadi Yazıcı “Gelişmiş ülkelerin seviyesine çıkabilmek için bilimde teknolojide ve özellikle temel bilimlerde mutlaka bir noktaya gelmeliyiz. Böyle bir çalıştaya ev sahipliği yapan öncelikle üniversite rektörüne ve değerli hocalarımıza teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum.” dedi.

Gürcistan’dan Prof. Dr. Tamaz Vashakmadze, Azerbaycan'dan; Prof. Dr. Saleh Sultansoy ve Prof. Dr. Beycan İbrahimoğlu, Atılım Üniversitesi’nden Prof. Dr. Bilgin Kaftanoğlu ve Çankaya Üniversitesi’nden Prof. Dr. Kenan Taş, Koç Üniversitesi’nden  Prof. Dr. Atilla Aşkar çalıştaya katılan bilim adamları arasında yer aldı. Profesör ve doçent düzeyinde elli akademisyen en yeni çalışmalarıyla faaliyete katıldı. İstanbul’daki ve diğer illerdeki üniversitelerden çok sayıda akademisyenin ve öğrenci çalıştaya katıldı.

İleri Teknolojiler 5. Çalıştayı’nın amacı; genç bilim insanlarını ve öğrencileri teknik konularda çalışmaya, teknolojiyi geliştirmeye teşvik etmek ve bilim insanları arasında kaynaştırmayı sağlamaktır. Çalıştayda endüstri 4.0, enerji, fen bilimleri, denizcilik, ileri teknolojiler konularında 12 konferans yapıldı ve 36 bildiri sunuldu.

Bildirilerde Endüstri 4.0 Devrimi, Nükleer Enerji ve Plazma Teknolojileri, Denizcilik Ulaştırma, lojistik ve çevre faaliyetlerindeki İleri Teknolojiler ön plana çıkmıştır. Davetli Panellerde verilen endüstri konferansları kapsamında "Elektrikli Araç Uygulamaları, Bosch Endüstri 4.0 Uygulamaları ilgi ile izlenmiştir. Çalışmaların sanayi bazında sürdürülmesi faydalı görülmüştür. Çalıştaya Matematikçi akademisyenlerin Endüstri 4.0 konusundaki görüşleri yeni boyutlar kazandırmıştır.

Toryumdan enerji elde edilmesi konusunda Doç. Dr. Çetin Ertek ve Dr. Mehmet Hulusi Turgut'un Nükleer enerji hakkındaki görüşleri önemli görülmüştür.

İleri Teknolojiler 5. Çalıştayı’nın sonunda katılımcıların konuşma notları ve bildirileri bir raporla Üniversitelere ve ilgili makamlara bilgi amaçlı sunulacaktır. Çalıştay Sonuçları ve Bildiri Kitabı’nın  Kasım 2017 içinde dağıtımı planlanmıştır.

Bu faaliyetin bundan böyle "Uluslararası İleri Teknolojiler Kongresi ve Sergisi" olarak yürütülmesinin faydalı olacağı değerlendirilmiştir.

Konu hakkında daha detaylı bilgiye www.pirireis.edu.tr  http://www.itc.org.tr/ adresinden ulaşılabilir.

Çalıştay Programı: http://www.itc.org.tr/userfiles/itc-2017-program.pdf
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Daha Fazla Bilgi İçin:
Pîrî Reis Üniversitesi -Basın
Ergin BALABEYOĞLU
E: ebalabeyoglu@pirireis.edu.tr
T: 0532 4467571